Toetused

Finlaid OÜ keskkonnateadliku ja kuluefektiivse tootmisena on tellinud detailse ressursikasutuse auditi hindamaks igakülgselt meie praegust ressursikasutust ning leidmaks viise, kuidas toota säästes maksimaalselt loodusressursse.

Toetus KIKist energia- ja ressursiauditi läbiviimiseks

Finlaid OÜ sai 2019.aastal meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine” raames toetust, mille abil viiakse perioodil 01.06.2019 kuni 15.11.2019 ellu projekt “Finlaid OÜ detailne energia- ja ressursiaudit”.

Finlaid OÜ viib projekti raames läbi oma tootmisprotsesside detailse energia- ja ressursiauditi. Projekti eesmärgiks on tõsta ettevõtte teadlikkust oma ressursikasutusest ning tuvastada meetmed ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks. Projekti tulemusena valmib detailne auditi lõpparuanne, mis sisaldab ka ülevaatliku auditi mahus vajalikku informatsiooni.

Toodame ja müüme põhjamaisest saematerjalist ehitus-ja viimistlumaterjali!