FSC®

Forest Stewardship Council ehk FSC® (eesti k. Metsahoolekogu) on metsade vastutustundlikku majandamist edendav rahvusvaheline sõltumatu mittetulunduslik organisatsioon. FSC® loodi puidutööstuse ning keskkonna- ja inimõiguste organisatsioonide esindajate poolt 1993. aastal Kanadas, tundes muret üha kiireneva metsade hävitamise, keskkonna kahjustamise ja sotsiaalse tõrjutuse pärast ning vajadusest luua usaldusväärne rahvusvaheline metsamajandamise sertifitseerimisskeem. FSC® nägemus jätkusuutlikust metsandusest rakendub läbi sertifitseerimise, mille aluseks on FSC® liikmete ja erinevate huvigruppide poolt välja töötatud printsiibid ja kriteeriumid, mis moodustavad kokku metsanduse kõrgeima standardi.

FSC® poolt sertifitseeritud metsamajandaja tegevused metsas on keskkonnasõbralikud, sotsiaalselt kasulikud ja majanduslikult elujõulised, mis tähendab, et säilitatakse metsade elurikkus, hoitakse ja edendatakse looduslikke kooslusi ja kõrge kaitseväärtusega metsi, austatakse tööliste, kogukondade ja põlisrahvaste õiguseid, aidatakse kohalikel elanikel ja ühiskonnal tervikuna osa saada metsanduse pikaajalistest hüvedest ning tekitatakse lisandväärtust ja arendatakse turge luues hüvedele võrdset ligipääsu.FSC® märgis aitab ettevõtetel ja tarbijatel nii puidu kui ka puit- ning teiste metsast pärinevate toodete ostmisel teha teadlikke valikuid ning mõjutada seeläbi positiivselt kogu metsadega seonduvat.

Toodame ja müüme põhjamaisest saematerjalist ehitus-ja viimistlumaterjali!